Guest
หมวดหมู่ >

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

++NEW++แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (สพฐ) ฉบับปรับปรุง 2562

อนุกุล บุตรพรม

12/07/2019 18:51:39
0
IP : 202.29.22.245รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (สพฐ) ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562  

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนางานด้านการศึกษา
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ : 094-2511063
เว็บไซต์ : https://book395.com/
สนใจสั่งซื้อ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ  คลิกที่ลิ้ง http://line.me/ti/p/%40xoj1212n
email : anukulbutprom@gmail.com

รายละเอียดประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 19 อัตรา (วุฒิปวส.ทุกสาขา-ปริญญาตรีทุกสาขา) สมัคร  22-31  ก.ค.2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
1.1) นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาขวิชา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

2) กลุ่มงานบริการ
2.1) พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท

2.2) พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท

2.3) ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
"++NEW++แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (สพฐ) ฉบับปรับปรุง 2562"