Guest
หมวดหมู่ > เว็บบอร์ด จับฉ่าย

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

ตั้งแต่เว็บมั่นคงมีสองหมวดนี้ให้เลือก รู้สึกชีวิตดีขึ้นมากมายก่ายกอง

DragonSlayer1

13/06/2019 03:43:59
3ชื่นชมทีมงานที่ทำหมวดนี้ขี้นมานะครับ ผมรู้สึกเลือกหูฟังสะดวกขึ้นเยอะ


อนาคตอยากให้เพิ่มฟังชั่นการเปรียบเทียบสินค้าได้ โดยการเอาข้อมูลที่ทีมงานคีย์ลงไปแล้ว สามารถเทียบเคียงกันตัวต่อตัวเลย เช่นน้ำหนัก ชนิดไดรเวอร์ แนวเสียงของหูฟัง
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 1
"ตั้งแต่เว็บมั่นคงมีสองหมวดนี้ให้เลือก รู้สึกชีวิตดีขึ้นมากมายก่ายกอง"