Guest
หมวดหมู่ > เว็บบอร์ด จับฉ่าย

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

สอบถามเกี่ยวกับ Dap diy x2 ครับ

solipsism

27/01/2019 11:38:35
1พอดีเข้าไปเจอตัวนี้ขายอยู่ใน Aliexpress ราคาพันปลายๆ  เห็นยอดสั่งซื้อค่อนข้างเยอะ feedback ก็ไปในทางบวก  อยากทราบคนที่ใช้หรือเคยใช้ว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
"สอบถามเกี่ยวกับ Dap diy x2 ครับ"