Guest
หมวดหมู่ > เว็บบอร์ด จับฉ่าย

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

Comต่อdac กับ dapต่อdac อันไหนเสียงดีกว่าถ้าเป็นdacตัวเดียวกัน

Kaew kled

07/12/2018 10:38:30
0
Comต่อdac กับ dapต่อdac อันไหนเสียงดีกว่าถ้าเป็นdacตัวเดียวกันรุ่นเดียวกัน. 
เท่าท่ีลองมา comให้เสียดีกว่า ทั้งมิติและนำ้หนักเสียง
หรือผมคิดไปเอง
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 1

artpiggo

07/12/2018 12:46:52
374
Com
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 2

Dawn

07/12/2018 14:19:08
85
ผมต่อคอมได้น้ำหนักเสียงดี อัดฉีดดีกว่าต่อ DAP เหมือนอย่างที่ จขกท. บอกครับ แต่ต้องจัดการ Optimize และใช้พวก Noise Filter ช่วยสักหน่อย ก็ได้เสียงที่สะอาดไม่แพ้ DAP ครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 3

somkiatr

07/12/2018 16:27:20
1,645
DAC ที่ต่อคอมผ่านพอร์ต USB เสียงจะดีกว่า DAC ที่ต่อ DAP ผ่านพอร์ต 3.5/Optical หรือ OTG ครับ

ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
"Comต่อdac กับ dapต่อdac อันไหนเสียงดีกว่าถ้าเป็นdacตัวเดียวกัน"