Guest
หมวดหมู่ > เว็บบอร์ด จับฉ่าย

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

✱ ขอความกรุณาช่วยทำแบบสอบถามเพื่อจบป.ตรีด้วยค่ะ (17-36ปี) ✱

sukong22

10/02/2019 14:40:28

แบบสอบถามเรื่องการซื้อสินค้าผ่าน Shopee ของกลุ่มอายุ 17-36 ปี

ทำแบบสอบถามได้ที่นี่

ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 1

sukong22

10/02/2019 14:42:49

https://goo.gl/forms/osRh1QQ5pLJI6oh13

งานนี้เป็นงานวิจัยสำหรับจบป.ตรี ยังขาดจำนวนผู้ทำแบบสอบถามอยู่มากค่ะ หากอายุท่านไม่อยู่ในเกณฑ์ การส่งต่อให้คนรู้จักทำได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง สำหรับท่านที่ทำแล้ว ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาทำแบบสอบถามนี้นะคะ

ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
"✱ ขอความกรุณาช่วยทำแบบสอบถามเพื่อจบป.ตรีด้วยค่ะ (17-36ปี) ✱"