Guest
หมวดหมู่ > เว็บบอร์ด จับฉ่าย

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

ในหลวงครองราชย์ ๗๐ ปี (๙ มิ.ย. ๕๙) ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

นายมั่นคง

08/06/2016 16:39:34
3,828เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย. 2559 นี้

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 1

AscoGenetic5

08/06/2016 16:47:02
172
ขอพระองค์จงทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 2

RockDragon

08/06/2016 16:51:51
2,529
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 3

blackpie

08/06/2016 18:04:55
20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 4

Five

08/06/2016 18:18:49
73
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 5

Tum Munkonggadget

08/06/2016 18:27:56
447
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 6

ufo14

08/06/2016 18:56:53
0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ครับผม
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 7

ทรงพระเจริญ

08/06/2016 18:59:37
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 8

เหน่งบา

08/06/2016 19:10:59
1,493
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 9

Kai3m

08/06/2016 19:17:22
ยืนนาน ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 10

Kai3m

08/06/2016 19:18:50
I ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 11

คมกฤช

08/06/2016 19:33:20
56
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 12

jookkkk

08/06/2016 19:45:26
5
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหากษัตริย์ ผู้เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 13

lek_chiangrai

08/06/2016 19:53:44
0
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 14

SupperT

08/06/2016 20:08:03
2
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 15

ohwownoone

08/06/2016 20:14:49
324
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 16

Think

08/06/2016 20:22:47
29
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 17

fuse_sp

08/06/2016 21:02:27
9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 18

หลุยส์ munkonggadget

08/06/2016 21:29:41
1,027
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 19

jetoveraudio

08/06/2016 21:36:28
0
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 20

paperman

08/06/2016 21:39:57
115
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 21

cuteman

08/06/2016 22:03:34
19
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 22

หูทองเหลือง

08/06/2016 22:12:21
1,195
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ขอจงทรงพระเจริญ
มหาราชของปวงประชา
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 23

sahathan

08/06/2016 22:32:42
0
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 24

kiangsak14

08/06/2016 22:58:57
32
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 25

หมูหวาน

08/06/2016 23:02:00
544
๗o ปีทรงครองราชย์ ทวยราษฎร์มีสุขทั่วหล้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 26

taechanyz

08/06/2016 23:06:43
48
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 27

Nueng_Dot.Sound

09/06/2016 00:27:36
2
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 28

วีระ

09/06/2016 00:38:49
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 29

pamalee

09/06/2016 05:10:01
0
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 30

joe_np1920

09/06/2016 05:36:04
3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 31

jame007

09/06/2016 06:37:02
0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 32

seafresh

09/06/2016 07:32:03
0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 33

jmz

09/06/2016 07:35:04
8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 34

ngun

09/06/2016 07:38:29
0
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 35

ทัตเทพ บุณอำนวยสุข

09/06/2016 07:56:35
96
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 36

Aof111

09/06/2016 08:08:00
0
ครับ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 37

Dawn

09/06/2016 08:46:11
85
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 38

Peter21

09/06/2016 10:42:04
0
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
ความคิดเห็นที่ : 39

satawat

09/06/2016 12:18:08
10
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
"ในหลวงครองราชย์ ๗๐ ปี (๙ มิ.ย. ๕๙) ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ"